Alex de Jong
Alex de Jong schrijft naast IT-boeken ook artikelen in toonaangevende vakbladen. Daarnaast heeft Alex zijn eigen column op de Microsoft Technet-website. Naast zijn werk als auteur is Alex actief als IT-consultant in organisaties waar werknemersaantallen variëren van enkele tientallen tot tienduizenden en waar serverparken worden onderhouden van 1500 servers of meer. Alex werkt ook als trainer voor grote IT-opleiders in binnen- en buitenland. Tevens verzorgt hij voor Microsoft specialistische trainingen en is hij spreker op verschillende seminars.

Website: www.alexdejong.com
 
 
 
 
 
Volg ons online: