Jan Croonen
Jan Croonen schrijft sinds enige jaren studiemateriaal en PowerPoint-presentaties bij programmeercursussen, waarbij hij uit een ruime leservaring kan putten. Dit is zijn tweede boek over programmeren. Zelf ooit nog opgeleid tot COBOL-programmeur, houdt hij zich tegenwoordig voornamelijk bezig met moderne objectgeorienteerde talen zoals C++, Java en VB.NET.

Website: www.jcroonen.nl
 
 
 
 
 
Volg ons online: