Ewald Theunisse
Ewald Theunisse is bezielingscoach. Hij ondersteunt zelfstandig ondernemers en organisaties van klein tot groot bij het (her)vinden van bezieling in doen en communiceren. Daarnaast instigeert hij projecten waarin bezielde ideeën centraal staan. Ewald heeft een langjarige ervaring in de marketingcommunicatie. Kijk voor meer informatie op www.ewaldtheunisse.com.

 
 
 
 
 
Volg ons online: