Jurriaan Cals
Jurriaan Cals (1960) liep in zijn werk als trainer/adviseur op het gebied van crisismanagement steeds tegen dezelfde wens aan: Organisaties willen zichzelf behoeden voor crisissituaties. En gaan zich Angelsaksisch voorbereiden met regels en procedures en steeds weer gebeurde er dan toch iets onverwachts. Is het dan niet handiger je voor te bereiden op een meer Rijnlandse wijze met een focus op datgene wat je nog niet weet, het onbekende. En te zorgen dat je medewerkers een grote mate van zelforganiserend talent hebben of ontwikkelen zodat ze ongeacht welke situatie toch kunnen handelen? Die tegengestelde benadering is voor hem het uitgangspunt voor dit boek en het uitgangspunt om samen met anderen DeLimes vorm te geven, een bureau voor organisatieontwikkeling dat werkt met een Nieuw Rijnlandse visie op organiseren. Verder is hij een betrokken burger, vader van twee kids, heeft hij een voorliefde voor het stellen van de waarom vraag en enorm veel plezier in het opbouwen van netwerken.


 
 
 
 
 
Volg ons online: