Recensie-exemplaren
 
Recensie-exemplaren en de perslijst

Wij nodigen de pers van harte uit om recensie-exemplaren aan te vragen of ons te verzoeken u op de perslijst te zetten. U kunt daarvoor contact opnemen met:

voor Managementtitels: Roderik Teunissen op 0345 473392 of via dit mailadres.

voor ICT- en fotografietitels: Bob van Duuren op 0345 473392 of via dit mailadres.

 

Voor drukwerk geschikte omslagen van onze publicaties zijn via de volgende link op te vragen:

 
 
Volg ons online: