Doen wat werkt
Doen wat werkt
Oplossingsgericht werken, coachen en managen
  • Auteur(s): Coert Visser
  • ISBN: 978-90-8965-018-4 (9789089650184)
  • Uitvoering: Boek, 200 pagina's
  • Prijs: € 27,95
  • Gepubliceerd in 2009
Beschrijving

Doen wat werkt gaat over oplossingsgericht werken, een doelgerichte en respectvolle aanpak om veranderingen te bewerkstelligen. Het is een stimulerende manier om verandering in (werk)situaties succesvol tot stand te brengen. Kernpunt daarbij is dat de methode zich richt op het onderkennen van problemen, het verhelderen van doelen, het uitvinden van wat werkt om dichter bij die doelen te komen en ten slotte: het doen wat werkt. Er wordt niet gezocht naar wie of wat problemen heeft veroorzaakt. In plaats daarvan helpt de oplossingsgerichte aanpak om wat eerder heeft gewerkt, opnieuw te benutten.

Oplossingsgericht werken biedt perspectief, versterkt optimisme en leidt tot energie en zelfredzaamheid. De methode is praktisch en stimuleert betrokkenheid en samenwerking waardoor resultaten vaak duurzaam zijn.

Oplossingsgericht werken kent drie belangrijke psychologische voordelen: de nadruk op het positieve biedt mensen perspectief, de aandacht voor wat er al is geeft mensen het vertrouwen dat succes bereikbaar is en het zetten van kleine stapjes geeft ze een gevoel van invloed en controle.

In Doen wat werkt wordt uitgelegd wat oplossingsgericht werken voor u als manager, coach, adviseur of docent kan betekenen. De praktische uitwerkingen en herkenbare voorbeelden helpen u om oplossingsgericht werken zelf toe te passen in uw organisatie of coachings- of adviespraktijk.

Doen wat werkt is de winnaar van de GIDS Prijs 2006. Het beste managementboek voor HR.

Aanvullende Informatie
Direct lezen
Inkijkexemplaar
 
 
 
 
Volg ons online: