Thea Draijer

Thea Draijer is interim (proces)manager. Ze (bege)leidt teams in verandertrajecten, waarbij ze werkt met Insights Discovery® en interactieve werkvormen. Thea Draijer heeft een website op www.draijermanagement.nl