Bart Niesten

Bart Niesten werkte binnen verschillende functies ruim tien jaar in het Nederlandse bankwezen. Sinds een aantal jaren is hij samen met Fons Huijgens bankier zonder bank. Vanuit hun eigen adviespraktijk, HUCOFIN Corporate Finance, helpen zij MKB-bedrijven bij het verkrijgen van bankkrediet.