Privacyverklaring

Provacyverklaring van Van Duuren Media B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Culemborg.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Van Duuren Media B.V. en Van Duuren Management B.V. (hierna: ‘VDM’) verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van producten of diensten, het aanmaken en gebruik van een account, het bezoek van onze websites, het inschrijven voor een nieuwsbrief/nieuwsalerts of in het kader van de sollicitatieprocedure. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan een lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van een nieuwsbrief of -alert wordt niet aan derden verstrekt. Tot de gegevens die wij mogelijk verwerken behoren:

 • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we deze persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van producten en/of diensten van VDM. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
 • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde producten en diensten. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over producten of diensten van ons beter af te stemmen op uw interesses.
 • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
 • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker bezochte pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze websites te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kan de dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om u te informeren over interessante aanbiedingen van producten en/of diensten van VDM.
 • Sollicitatiegegevens: eventueel verstrekte sollicitatiegegevens, zoals cv-gegevens, gebruiken wij voor de sollicitatieprocedure. We zullen uw cv-gegevens alleen met uw toestemming raadpleegbaar maken voor derden. U kunt zelf te allen tijde de raadpleegbaarheid van het cv, geheel of gedeeltelijk, beperken. Bedenk goed welke gegevens u in uw cv opneemt wanneer deze raadpleegbaar is voor derden.

Doorgaans bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal twee jaar dan wel tot twee jaar na het einde van de overeenkomst. Indien wij dit noodzakelijk achten gezien bijzondere omstandigheden kunnen wij de persoonsgegevens langer bewaren, zoals in het kader van een gerechtelijke procedure of uit hoofde van een wettelijke verplichting. U kunt contact opnemen met onze klantenservice (Triosingel 38, 4101XC Culemborg) als u:

 • inzage wenst in de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld;
 • een verzoek wilt indienen tot rectificatie, verwijdering of blokkering van uw persoonsgegevens;
 • bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • een klacht wilt indienen over de verwerking en/of het gebruik van uw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens

Wij kunnen de persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers:

 • Groepsmaatschappijen van VDM: ondernemingen die zich in dezelfde groep bevinden als VDM, zoals moederondernemingen, zuster- of dochterondernemingen, teneinde u te informeren over interessante aanbiedingen van producten en/of diensten vanuit de groepsmaatschappijen.
 • Dienstverleners: we delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zullen we de persoonsgegevens verstrekken, een en ander in overeenstemming met de wet.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies

Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op het opslagmedium van uw computer of in het geheugen van uw (mobiele) apparaat. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze websites door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.

Daarnaast maken we gebruik van functionele cookies zoals sessie- en login-cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie alsook van cookies die het bestellen van onze producten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van uw winkelwagen).

Wijzigingen

VDM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van het privacybeleid.

Vragen

Als u nog vragen heeft over de privacyverklaring, neemt u dan contact op met:

Van Duuren Media B.V.
Triosingel 38
4101XC Culemborg