Handboek ASP.NET 4.0

Handboek ASP.NET 4.0

Uitvoering
Boek , 570 pagina's
Auteur
ISBN
9789059404496
Gepubliceerd
2010
Serie
€ 39,95

Sinds de introductie van het .NET Framework door Microsoft, mag ASP.NET zich verheugen in een grote belangstelling. ASP.NET is de Microsoft-technologie om snelle, goed onderhoudbare en gemakkelijk uitbreidbare webapplicaties te maken. Daarbij maakt u gebruik van de bijzonder rijke en goed doordachte ontwikkelomgeving Visual Studio. Dit boek is ontstaan uit de praktijk van het jarenlang lesgeven aan beginnende en ervaren programmeurs. Het biedt een praktische en oplossingsgerichte aanpak. Het boek behandelt geen losse thema’s, maar geeft aan hoe de onderdelen samenwerken en in elkaar grijpen. Hoewel het uitgangspunt van dit boek het leren van ASP.NET is, komen ook drie verwante onderwerpen aan bod: de taal C#, objectgeoriënteerd programmeren en het opzetten van een database met SQL Server. Het boek is lineair opgebouwd. Het veronderstelt geen grote basiskennis van C# en ASP.NET. Dat wil niet zeggen dat de inhoud oppervlakkig is. De 27 hoofdstukken nemen u mee vanaf de basis van C# en ASP.NET tot het maken van een volwaardige, complexe webapplicatie. U maakt deze met behulp van de oefeningen aan het eind van een hoofdstuk. De oefeningen leren u de basisvaardigheden. Uiteindelijk bent u in staat met de overige onderwerpen zelfstandig aan de slag te gaan. Tot de behandelde onderwerpen behoren:

 • Servercontrols en web user controls
 • Validatie
 • Navigatie
 • State (sessions)
 • ADO.NET, DataSource-controls, LINQ en data-aware controls
 • XML-data
 • Caching
 • Beveiliging, foutopsporing en deployment
 • Objectgeoriënteerd programmeren

De oefen- en demobestanden kunt u downloaden van fastbird.eu/boeken.

Website: www.fastbird.eu

Wis filter
 • Jan Smits

  Jan Smits

  Jan Smits heeft een eerstegraads onderwijsbevoegdheid en is docent en consultant bij FastBird Software Ontwikkeling en Training. Smits is gecertificeerd Microsoft Professional Developer en Microsoft Trainer. Hij leidt programmeurs op tot het behalen van...
  Smits S

Handboek ASP.NET 4.0

1
Beginnen met ASP.NET
ASP vergeleken met andere technologieën
Historie
ASP life cycle en HTTP-request-response
De website
ASP.NET-bestanden
De pagina
Compilatie
Postback
Debuggen van de pagina
Vragen en oefeningen
2
Servercontrols
Een eenvoudige pagina
Basisservercontrols
Geavanceerde servercontrols
Vragen en oefeningen
3
De programmeertaal C#
Hello World!
Commentaar
C#-notatie
Variabelen
Constanten
Converteren
Operators
Arrays
Enumeraties
De methode
Beslissing
Lussen
Achtergrondinformatie
4
Validatie
Best practices
Server-side
Client-side: validatiecontrols
Voorbeelden van gebruik
ValidationGroups
Feedback met afbeeldingen of geluid
JavaScript
Enumereren van validators
Vragen en oefeningen
5
Lay-out
CSS
Themes
Master pages en nested master pages
Vragen en oefeningen
6
Navigatie
Client-sidenavigatie
Server-sidenavigatie
Navigatiecontrols
Diverse thema’s
Vragen en oefeningen
7
Objectgeoriënteerd programmeren
Wat is een object?
Class toevoegen
De .NET class library
Referenties en usings
Verder vanaf hier
Vragen en oefeningen
8
State
HTTP en state
Client-state
Cookies
QueryString
Serverstate
Application
Session
Vragen en oefeningen
9
Events
Page-events
Control-events
Application-events
Vragen en oefeningen
10
Web user controls
Soorten user controls
De gebruikersinterface ontwerpen
Control properties
User controls runtime laden
Vragen en oefeningen
11
De datalaag
Het 3-tier-model
De database
De datalaag in de applicatie
Verschillende benaderingen
Vragen en oefeningen
12
ADO.NET
Geschiedenis van ADO
ADO.NET classes
De linkertak: verbonden data
De rechtertak: niet-verbonden data
Data bewerken
Updates met de DataAdapter
Offline data
Werken met BLOB-data
Nabeschouwing ADO.NET
Vragen en oefeningen
13
DataSource-controls
Wat zijn DataSource-controls?
SqlDataSource
Object Data Source
Vragen en oefeningen
14
LINQ
Wat is LINQ?
LINQ in de praktijk
Vragen en oefeningen
15
Data-aware controls
Eenvoudige controls
Werken met de GridView
Nieuwe records toevoegen met DetailsView
Details met de FormView
ListView met DataPager
DataList
Repeater
Overzicht rijke data-aware controls
Grafieken maken met de control Chart
Vragen en oefeningen
16
XML-data
Introductie
DOM en XML-documenten
De class XmlReader
De class XmlDocument
De class XmlDataDocument
XML filteren met XPath
XPathNavigator
XSD en DTD validatie
XSL-transformatie
LINQ to XML
17
Caching
Wat is caching?
Hoe werkt caching?
Nadelen van caching
Een complete pagina cachen
Fragment caching
Regio’s uitsluiten van caching
Cache API
CacheDependency
18
Zelf user controls maken
Een control library maken (dll)
Verschillende soorten controls
CompositeControl
Verschillen tussen WebControl en Composite Control
Overerven van een bestaande control
19
AJAX
Wat is AJAX?
Werken met AJAX-controls
Debuggen van AJAX code
AJAX Control Toolkit
20
Beveiligde toegang
Waarom beveiliging?
Toegang tot de webapplicatie
Beveiliging door IIS
Beveiliging door ASP.NET
Forms-verificatie in de praktijk
Membership API
Toegang tot externe bronnen
Aangepaste Membership-provider
Vragen en oefeningen
21
Foutopsporing
Fouten afvangen met foutpagina’s
Global error traps
Monitoren van de applicatie
22
Deployment
Installatie op IIS
Copy Web Site Tool
Publish Web Site Tool
Web Setup Project
IIS-configuratie
Vragen en oefeningen
23
Veilige web applicaties
Het belang van beveiliging
Secure Sockets Layer (SSL)
Versleutelen van web.config
SQL-injectieaanvallen
Cross-site scriptingaanvallen (XSS)
IP Blocking
24
Web parts
Introductie
Web part-controls
Web Part Provider
Web parts verbinden
25
Personaliseren en lokalisatie
Profile Management
Werken met meertaligheid
26
URL rewriting, HTTP modules en handlers
URL rewriting
HttpHandlers
27
Webservices en WCF-services
Remote services
Nadelen van services
Webservices
WCF-services
WCF-service maken en gebruiken
Deployment
Index

Meer lezen? Op onze zustersite blog.computercreatief.nl publiceren wij en onze auteurs regelmatig interviews en artikelen met nuttige tips, trucs en andere lezenswaardigheden.

Bij Handboek ASP.NET 4.0 hebben wij de volgende aanvullende artikelen gevonden:


Results of blog query (this text will be replaced...)

Meer artikelen over ASP.Net, op ComputerCreatief.nl

Relevante blogs zoeken...