Web Development Library: CSS3

Web Development Library: CSS3

Uitvoering
Boek , 280 pagina's
ISBN
9789059408098
Gepubliceerd
2015
€ 26,99
niet meer leverbaar

Dit deel van de serie Web Development Library biedt een stevige basis voor het vormgeven van webpagina’s met de opmaaktaal CSS. De auteurs gaan uitgebreid in op de mogelijkheden die zijn vastgelegd in CSS3 en alles wat daarbij hoort. Met behulp van voorbeelden en oefeningen ontwikkelt u zich tot een gevorderde webdesigner. Tot de behandelde onderwerpen behoren:

 • Kennismaken met CSS3 en de nog steeds actuele voorganger CSS2.1.
 • Basiskenmerken zoals de opbouw van stijlregels en waar die komen te staan.
 • Het gebruik van lettertypen en de opmaak van tekst en menu’s.
 • Gebruikmaken van eenvoudige en geavanceerde selectors.
 • Het boxmodel en de positionering van elementen.
 • Kleurgebruik en achtergrondafbeeldingen.
 • Media queries, lay-outs met positionering en floats en flexbox.
 • Transformeren en animeren.

Website: www.webdevelopmentlibrary.nl

Wis filter
 • Peter Doolaard

  Peter Doolaard is front-enddeveloper en werkt aan projecten voor overheid en bedrijfsleven. Zijn specialiteiten zijn CSS en toegankelijkheid. In 2004 verscheen zijn eerste boek over webdevelopment en als co-auteur heeft hij meegewerkt aan diverse boeken...
  Doolaard D
 • Peter Kassenaar

  Peter Kassenaar

  Peter Kassenaar is auteur van vele boeken over algemeen pc-gebruik programmeertalen en internettechnieken. Hij is gespecialiseerd in frontend-tools -frameworks en -toepassingen. Op dit moment werkt Peter als Senior Frontend Developer en consultant in...
  Kassenaar K

Web Development Library: CSS3

1
Kennismaken met CSS3
Een korte geschiedenis van CSS
Wat CSS is
Browsers
HTML- en CSS-editors
Aanvullende hulpmiddelen
Verder benodigde voorkennis
Samenvatting
Praktijkoefeningen
2
Beginnen met CSS
Enkele basiskenmerken van CSS
CSS-regels in detail
Waarden en eenheden
De plaats van CSS-declaraties
Samenvatting
Praktijkoefeningen
3
Lettertypen, tekst en menuopmaak
Het lettertype instellen met font-family
Eigenschappen voor lettertype: font
Lettertypen downloaden van internet
Lettertypen downloaden: @font-face
Eigenschappen voor tekst
Lijsten en menu’s opmaken met CSS
Lijsten als horizontaal navigatiemenu
Samenvatting
Praktijkoefeningen
4
Meer over CSS-selectors
CSS en de boomstructuur van HTML
Elementen benaderen met selectors
De selector class
De selector id
Combinators: afstamming, kind en sibling
Pseudoklassen
Pseudo-elementen
Praktijkvoorbeeld: afstammingsselectors
Best practices
Samenvatting
Praktijkoefeningen
5
Boxmodel en positionering van elementen
De opbouw van pagina’s
Het boxmodel
Marges
Padding
Randen
Weergavemodel
Positionering – de lay-out
Visuele effecten
Samenvatting
Praktijkoefeningen
6
CSS-kleuren en -achtergronden
Kleurwaarden in CSS
Tekstkleur instellen
De achtergrond
Achtergrondafbeelding
Kleurverlopen
Afgeronde hoeken
Schaduw
Samenvatting
Praktijkoefeningen
7
Media queries, lay-outs en flexbox
Inleiding
Media queries
Lay-out met positionering en floats
Flexibele lay-out met flexbox
Flexcontainers en flexitems
Het assenstelsel van de flex-flow
Flexitems schalen
Flexitems uitlijnen
Een lay-out maken met flexbox
Verder ontdekken
Samenvatting
Praktijkoefeningen
8
Transformeren en animeren
Inleiding
Transform – elementen uitrekken, verschuiven of draaien
Transition – eigenschappen animeren
Animatie met keyframes
Meer informatie over animatie
Samenvatting
Praktijkoefeningen
Index

Meer lezen? Op onze zustersite blog.computercreatief.nl publiceren wij en onze auteurs regelmatig interviews en artikelen met nuttige tips, trucs en andere lezenswaardigheden.

Bij Web Development Library: CSS3 hebben wij de volgende aanvullende artikelen gevonden:


Results of blog query (this text will be replaced...)

Meer artikelen over CSS op ComputerCreatief.nl

Relevante blogs zoeken...