Web Development Library: Angular 2

Web Development Library: Angular 2

Uitvoering
Boek , 256 pagina's
ISBN
9789059408685
Gepubliceerd
2016
€ 29,99
niet meer leverbaar

Angular 2 is de opvolger van AngularJS. Behalve de naam, is er maar weinig dat de twee frameworks met elkaar gemeen hebben. Angular 2 heeft een totaal nieuwe syntaxis voor zowel front-end als back-end. In dit deel van de Web Development Library leert u werken met de nieuwe, op componenten gebaseerde manier om webapplicaties te programmeren. U maakt kennis met de vernieuwde wijze van databinding, services, observables, routing en andere belangrijke Angular 2-concepten. Aan het einde gaan we kort in op het upgraden van AngularJS 1.x-applicaties naar Angular 2. Daarnaast leert u werken met bijkomende tools en programmeertalen zoals Node.js, TypeScript en ECMAScript 2015. Tot de behandelde onderwerpen behoren:

 • Kennismaken met Angular 2
 • Hello World in Angular 2 – uw eerste component
 • Databinding op allerlei manieren
 • Datavoorziening met services
 • Asynchrone services – gegevens ophalen uit databases
 • Angular-applicaties als boomstructuur van componenten
 • Routing
 • Meer over Angular 2 – pipes, formulieren en upgraden

Website: www.webdevelopmentlibrary.nl

Wis filter
 • Peter Kassenaar

  Peter Kassenaar

  Peter Kassenaar is auteur van vele boeken over algemeen pc-gebruik programmeertalen en internettechnieken. Hij is gespecialiseerd in frontend-tools -frameworks en -toepassingen. Op dit moment werkt Peter als Senior Frontend Developer en consultant in...
  Kassenaar K

Web Development Library: Angular 2

1
Kennismaken met Angular 2
Wat is Angular 2?
Versies van AngularJS en Angular 2
AngularJS-concepten
Architectuur van Angular 2-applicaties
Applicatie als boomstructuur van componenten
Benodigde voorkennis
De ontwikkelomgeving inrichten
Oefenbestanden downloaden
Conclusie
Praktijkoefeningen
2
Hello World in Angular 2
Mogelijkheden voor Angular-projecten
Stap 1 – Omgeving instellen en basiscode schrijven
Stap 2 – Component schrijven voor de app
Stap 3 – Bootstrapper schrijven
Stap 4 - index.html schrijven
Stap 5 - starten en testen
Wat doet npm start?
Werken met Angular-CLI
Conclusie
Praktijkoefeningen
3
Databinding en models
Wat is databinding?
Eenvoudige databinding met {{ … }}
Databinding in de constructor
De directive *ngFor
Een Model maken
De directive *ngIf
Werken met externe templates
Conclusie
Praktijkoefeningen
4
Meer over databinding
Gegevens binden aan events
Parameters meegeven aan de event handler
Werken met local template variable
Gegevens binden aan HTML-attributen
Two-waybinding met [(ngModel)]
Meer bindingopties
Conclusie
Praktijkoefeningen
5
Werken met services
Wat zijn services?
Stap 1 – Service met statische data
Stap 2 – Service gebruiken in de component
Stap 3 – betere manier: ngOnInit() gebruiken
Alternatief – service site-wide injecteren
Stad toevoegen via de service
Conclusie
Praktijkoefeningen
6
Asynchrone services
Wat zijn asynchrone services?
Gegevens uit bestand lezen en verwerken
De methode .subscribe()
Meer RxJs-methodes
Live API’s op internet gebruiken
Case: filmgegevens ophalen via OMDb API
Meer API’s om mee te experimenteren
Conclusie
Praktijkoefeningen
7
Boomstructuur van componenten
Structuur van Angular 2-applicaties
Nieuwe componenten maken
Stap 1 – nieuwe component maken
Stap 2 – insluiten in parentcomponent
Stap 3 – insluiten in HTML
Dataflow tussen componenten
Werken met @Input
Werken met @Output
Samenvatting @Input en @Output
Communicatie tussen siblingcomponenten
Conclusie
Praktijkoefeningen
8
Routing
Kennismaken met routing
Stappenplan bij routing
Meer over [routerLink]
Programmatisch een andere route selecteren
Dynamische routes met routeparameters
Lifecycle hooks van de router
Meer over routing
Conclusie
Praktijkoefeningen
9
Meer over Angular 2
Werken met pipes
Formulieren en validatie
Upgraden van Angular 1 naar Angular 2
Bronnen voor meer Angular 2-informatie
Conclusie
Praktijkoefeningen
Index

Meer lezen? Op onze zustersite blog.computercreatief.nl publiceren wij en onze auteurs regelmatig interviews en artikelen met nuttige tips, trucs en andere lezenswaardigheden.

Bij Web Development Library: Angular 2 hebben wij de volgende aanvullende artikelen gevonden:


Results of blog query (this text will be replaced...)

Meer artikelen over angular op ComputerCreatief.nl

Relevante blogs zoeken...