Echt leiderschap

Echt leiderschap

Essenties van persoonlijk leiderschap

Uitvoering
Boek , 144 pagina's
ISBN
9789089650238
Gepubliceerd
2009
€ 31,99
niet meer leverbaar

Leidinggevenden op alle niveaus beleven spannende tijden. De eisen zijn hoog, soms tegenstrijdig en lijken bovendien steeds te veranderen met de tijdgeest. Gaat het om coachen en bezielen van medewerkers of om het bereiken van harde resultaten? Moet de leider dienstbaar of zichtbaar zijn? Wordt slagkracht op korte termijn, of duurzaamheid op lange termijn gevraagd? Leiderschap is een zoektocht, waarbij geen pasklare antwoorden voorhanden zijn. De praktijk is weerbarstig, de bestaande theorieën bieden maar ten dele houvast. Hoe vindt u als leidinggevende uw eigen weg?

Dit boek biedt u een kompas voor op reis. Er worden geen dogma´s gepresenteerd, maar fundamentele inzichten en originele zienswijzen, waarin u zich kunt spiegelen.

Als de omgeving complex en onzeker is, dan zijn er leiders nodig die een eigen koers kunnen varen en die over de persoonlijke rijpheid beschikken om stevigheid met kwetsbaarheid te combineren. Echte leiders zijn in staat richting te geven en om te gaan met paradoxen. Zij kunnen nieuwe antwoorden ontwikkelen en mensen daadwerkelijk met elkaar verbinden.

In dit boek worden drie essenties belicht: innerlijke kracht, visie en beïnvloeden. Dit zijn de kwaliteiten die écht leiderschap vormen en die tot écht engagement leiden. U leest over charismatisch en bezielend leiderschap, maar ook over het omgaan met emoties en het belang van zelfkennis. Rijnlandse managementprincipes zijn daarbij richtinggevend.

Dit boek is bedoeld voor alle leidinggevenden, zowel beginnend als ervaren, die zich bezinnen op hun rol en aanpak en zichzelf een spiegel willen voorhouden: ben ik een échte leider?

Met een voorwoord van Alexander Rinnooy Kan en een introductie door Trude Maas-de Brouwer.

Wis filter
 • Ietje Lindermann (op dit moment geen actieve boeken)

  Ietje Lindermann (1951) is senior trainer adviseur en coach bij GITP. Zij ontwikkelt en begeleidt programma s rondom leiderschap en teamontwikkeling waarbij diepgaande en duurzame verandering voorop staan. Zij is gespecialiseerd in het verbinden van persoonlijke...
  Lindermann L
 • Marcel Wanrooy

  Marcel Wanrooy

  Marcel Wanrooy is senior GITP er en specialist op het gebied van leidinggeven aan professionals. Hij coördineert leiderschapstrainingen en is allround adviseur trainer en begeleider. In 2007 is hij gepromoveerd op het onderwerp Besturing van professionele...
  Wanrooy W

Echt leiderschap

Voorwoord
Introductie
1
Wat is echt leiderschap?
Authenticiteit
Wat is essentieel voor succes?
De situatie is bepalend
Drie fundamentele kwaliteiten
Persoonlijke rijpheid
Beïnvloeden (en verbinden)
Visie
Vervolg
2
Charismatisch leiderschap
Charismatisch leiderschap: waar hebben we het over?
De bepalende factoren van charisma
Charismatisch leiderschap is ook situationeel leiderschap
De donkere kant van charisma
De maakbaarheid van charismatisch leiderschap
Tot slot
3
Bezielend leiderschap
Ontzielde en bezielde organisaties
De levenslijnen van de organisatie
Omgaan met paradoxen: de sleutel tot het verbinden van het zichtbare en het onzichtbare
Leiderschap, écht leiderschap
Sturen en loslaten
Overstijgen van paradoxen: het integreren van beide polen in uzelf
Ratio en intuïtie
Doen en zijn
Realisme en idealisme
Resultaat
4
De kracht van emoties
Wat zijn emoties eigenlijk?
Leiderschap en de subtiele effecten van emoties
Emoties verhogen de kwaliteit van beslissingen
Durf en innerlijke rijpheid
Leiderschap en emoties: een filosofie voor in de praktijk
5
Het kind in de leider
Gehoord voelen wekt vertrouwen
Te weinig stimulans creëert passiviteit
Geen begrip voor omgangsregels leidt tot gebrek aan contact
Sociaal of cognitief afwijken maakt leiders onzeker
(Her)vinden van jezelf
Blijven steken in eigenbelang
De midlifecrisis bij dertigers
Late volwassenen: herwaardering en heroriëntatie
Vastklampen aan oude identiteit?
Echt leiderschap vereist telkens nieuwe copingmechanismen
6
Echt leiderschap: kracht en kwetsbaarheid
Gevangen zitten in beelden over onszelf
Toelaten van de eigen natuur
Durven vertrouwen op eigen unieke kwaliteiten
Oordelen en het contact met de ander verbreken
Vanuit kwetsbaarheid het contact met de ander aangaan
Helderheid creëren over het mijn en dijn
Verbondenheid door uiting te geven aan innerlijke beleving
Nieuwe (en andere) 'gaven' in de groep toelaten
Vanuit 'leegte' beweging laten ontstaan binnen een groep
Tot besluit
7
Exodus
Archetype van verandering
Mozes als veranderaar
Dienend leiderschap
De uittocht
Hoop, wanhoop en leren
Crisis en identiteit
De Bijbel als managementboek
8
Leiderschap op z'n Rijnlands
De organisatie als samenwerkingsverband: een onhaalbaar ideaal?
Nieuwe vormen van verbinding zoeken
Stimulerend en bindend leiderschap: komen tot engagement
De verantwoordelijkheid van mensen serieus nemen
Conclusie
Noten
Over de auteurs

Meer weten over Leiderschap? Er is meer! Op ons blog blog.vanduurenmanagement.nl publiceren wij en onze auteurs regelmatig interviews en artikelen met ervaringen, expertise en best practices om jou te helpen groeien als professional.

Deze artikelen gaan net als Echt leiderschap over Leiderschap en vind je misschien ook interessant.


Results of blog query (this text will be replaced...)

Andere relevante artikelen in de categorie op blog.vanduurenmanagement.nl .

Relevante blogs zoeken...