Eric Spaans

Eric Spaans

Eric Spaans noemt zichzelf al ruim 25 jaar gelegenheidschepper. Als geen ander weet hij de condities en de sfeer te scheppen (én te bewaken!) voor partijen met verschillende belangen om te ontdekken wat hun common ground is en zich te committeren aan de acties die daaruit voortvloeien. Hij begon zijn carrière als journalist en werd later senior adviseur bij Twynstra Gudde. Hij is medeoprichter van KaapZ.