Het Complete Boek: ASP.Net 3.0

Het Complete Boek: ASP.Net 3.0

Uitvoering
Boek met cd-rom, 736 pagina's
ISBN
9789059403284
Gepubliceerd
2008
€ 49,90
niet meer leverbaar

Met de introductie van ASP.NET in 2002 is het populaire ASP doorgegroeid naar een zeer professioneel platform voor het ontwikkelen van webapplicaties. Vier jaar later voegt de nieuwste versie van het .NET-Framework, versie 3.0, significante verbeteringen toe aan het arsenaal functies en mogelijkheden van haar voorgangers. Tijdens het schrijven van dit boek wordt er zelfs hard gewerkt aan versie 3.5, waarmee de mogelijkheden andermaal tot een hoger niveau gebracht worden.

In dit boek worden alle aspecten van ASP.NET 3.0 behandeld en wordt u vanaf de basis, via de theorie naar de praktijk meegenomen. Aan de hand van praktisch bruikbare voorbeelden worden de besproken onderwerpen geïllustreerd. Van de beschikbare en gebruikte taalconstructies worden zowel de Visual Basic- als de C#-variant weergegeven. Tevens wordt er een blik geworpen op de mogelijkheden van .NET 3.5. Tot de behandelde onderwerpen behoren:

 • De geschiedenis van ASP en het .NET Framework
 • De ontwikkelomgeving
 • ASP.NET-applicaties
 • Objectgeoriënteerd programmeren
 • Web Forms
 • Opmaak standaardiseren met behulp van sjablonen en thema’s
 • Server Controls
 • Dynamiek met behulp van Web Parts en AJAX
 • XML
 • XAML
 • Windows Presentation Foundation
 • Windows Workflow Foundation
 • Databases gebruiken en LINQ
 • Fouten afhandelen, opsporen en verhelpen
 • Status bijhouden
 • Beveiliging en Windows Cardspace
 • Web Services
 • Windows Communication Foundation
 • Prestaties verhogen
 • Er is geen aanvullende informatie beschikbaar
Wis filter
 • Michiel de Rond

  Michiel de Rond

  Michiel de Rond is van oorsprong programmeur en heeft door de jaren heen ruime ervaring opgedaan in diverse programmeertalen waaronder C/C Java Delphi en C#/.NET. Hij is begonnen met het ontwikkelen van DOS- en Windows-applicaties. Later is hij zich gaan...
  Rond R

Het Complete Boek: ASP.Net 3.0

De geschiedenis is verdeeld
1
Introductie ASP.NET 3.0
Voor wie is dit boek
De opbouw van dit boek
Uw bijgewerkte gereedschapskist
2
Benodigde gereedschappen
De editor
De webserver
De databaseserver
Extra benodigdheden
Samenvatting
Wat is .NET?
3
Versie 3.0 van .NET-framework
De opbouw van het .NET-framework
Van versie 2.0 naar versie 3.0
Samenvatting
De toekomst van .NET-framework
4
Versie 3.5 van .NET-framework
Nieuwe mogelijkheden
Linq
ASP.NET
Visual Studio 2008
Samenvatting
De opbouw van een ASP.NET-applicatie
5
ASP.NET-applicaties
ASP.NET-mappen
ASP.NET-bestandstypen
Code-behind en code-beside
Een webapplicatie maken
Applicaties configureren
Samenvatting
Programmeren nader bekeken
6
Programmeren
Samenvatting
Objectoriëntatie
7
Objectgeoriënteerd programmeren
Voordelen van objectoriëntatie
Abstractie
Klassen
Samenvatting
Webprogrammeren nieuwe stijl
8
Web Forms
Het maken van web forms
Gebruikerscontrols
Gebeurtenissen
Opdrachten
Samenvatting
Vroeger was alles beter
9
Lay-out en opmaak standaardiseren
Lay-out
Opmaak
De stand der techniek
Master pages
Een sjabloon selecteren
Themes
Skins
Twee soorten skins
Zelf aan de slag
Samenvatting
Web Forms en servercontrols
Html-controls
10
Servercontrols
Webcontrols
Validatiecontrols
Zelf servercontrols ontwikkelen
Drie typen
Herhalingscontrol
Invoer controleren
Uitbreidingen
Samenvatting
Informatie is macht
11
Web Parts
Aan de slag
Alleen is maar alleen
De laatste stap
Samenvatting
Wat is ajax?
12
Dynamiek met ajax
Ajax gebruiken
ASP.NET 2.0 AJAX Extensions v1.0
Installeren
Een eenvoudige webpagina
Ajax inbouwen
Feedback
Meer controls
Samenvatting
Wat xml is
13
Xml
Geschiedenis en familie
Gerelateerde talen en technologie�n
Xml en .NET
Samenvatting
ADO.NET
14
Databases in ASP.NET
ASP.NET 2.0
Databaselaag
De toekomst
Samenvatting
Waar gewerkt wordt�
15
Foutafhandeling
Omgaan met fouten
Verbeterde foutafhandeling
Http-foutmeldingen op maat
Samenvatting
Waar gewerkt wordt�
Fouten voorkomen
16
Fouten opsporen
Naar fouten zoeken
Soorten fouten
Gereedschappen
Code volgen
Debugger
Samenvatting
Status
17
Status bijhouden
Applicatiestatus
Sessiestatus
Opslagstatus
Status van Controls
Samenvatting
Xaml nader bekeken
18
Xaml
Structuur
Nieuwe concepten
Samenvatting
Presentatie
19
Windows Presentation Foundation en ASP.NET
Historie
De redder in nood: WPF
WPF op het web
Xaml-controls
Foto�s
Samenvatting
Werkstroom
20
Windows Workflow Foundation en ASP.NET
Werkstroom en ASP.NET
Samenvatting
Veiligheid
21
Beveiliging
Fysieke beveiliging
Niet-fysieke beveiliging
Programmeertechnieken
Toegang tot de pagina�s
Authenticatie
Autorisatie
Logincontrols in de praktijk
Impersonatie
Windows Cardspace
Samenvatting
Communicatie
22
Webservices
Een webservice ontwikkelen
Complexere services
Uw webservice adverteren
Een webservice gebruiken
Beveiliging
Samenvatting
Communicatie
23
Windows Communication Foundation
Een service ontwikkelen
Samenvatting
Tweederangs prestaties
24
Prestaties verbeteren
Voorkomen is beter dan genezen
Algemene valkuilen
Valkuilen in ASP.NET
Samenvatting
De basiswebsite
25
Persoonijke website: contactformulier
Contact
Aan de slag
Verbeteringen en aanpassingen
Samenvatting
Persoonlijke website
26
Persoonlijke website: artikelen toevoegen
De database
Artikelen onderhouden
Artikelen tonen
De onderhoudspagina's afschermen
Verbeteringen en aanpassingen
Samenvatting
Een foto
27
Persoonlijke website: foto's toevoegen
De database aanpassen
Foto's toevoegen en verwijderen
Verbeteringen en aanpassingen
Samenvatting
Index