Het Complete Boek: Excel VBA voor professionals, 2e editie

Het Complete Boek: Excel VBA voor professionals, 2e editie

Uitvoering
Paperback, zwart-wit, 832 pagina's
Auteur
ISBN
9789059409354
Gepubliceerd
2016
€ 54,95
niet meer leverbaar

VBA is de programmeertaal waarin macro’s worden geschreven. Als u macro’s aan Excel toevoegt, maakt u het werk gemakkelijker en gebruikt u veel meer mogelijkheden van Excel. Met VBA (Visual Basic for Applications) kunt u vaak voorkomende handelingen automatiseren en dus sneller uitvoeren. Ook kunt u daarmee eigen rekenfuncties schrijven en dialoogvensters ontwerpen, waardoor u Excel nog krachtiger en veelzijdiger maakt.

Met dit boek leert u VBA gebruiken in Excel. De principes van het programmeren worden stap voor stap uitgelegd, zodat u niet alleen leert wat u moet doen, maar vooral waarom het zo werkt. Zo kunt u de 450 voorbeelden van macro’s en 40 zelfgeschreven functies in dit boek eenvoudig aanpassen voor uw eigen werk.

Nadat in het eerste hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u een macro opneemt, gaat het boek de diepte in. Behandeld wordt onder meer:

 • Macrocode bewerken met de Visual Basic Editor
 • Omgaan met objecten, eigenschappen, methoden en argumenten
 • Werken met variabelen, constanten en arrays
 • Beslissen met If...Then en Select Case
 • Herhalen met For...Next en Do...Loop
 • Zelfstartende macro’s maken
 • Bericht- en invoervensters maken
 • Dialoogvensters maken met alle beschikbare bouwstenen
 • Programmeren met rekenfuncties van VBA en van Excel
 • Werken met functies voor tekst, datum en tijd
 • Eigen rekenfuncties schrijven
 • Grafieken maken
 • Samenwerken met Word

Een woordenlijst Nederlands-Engels met alle besproken tabs, knoppen, menuopdrachten en foutmeldingen maakt dit boek geschikt voor wie met Excel in het Engels werkt.

Dit boek richt zich op Excel 2007 tot en met 2016.

Op de website www.vbauitleg.nl vindt u honderd bestanden met de code van besproken voorbeelden.

Website: www.vbauitleg.nl

Wis filter
 • Wim de Groot

  Wim de Groot

  Wim de Groot (1959) schrijft artikelen over Excel voor het populaire tijdschrift ComputerIdee en boeken bij van Duuren Media. Als freelance auteur heeft hij al vele lezers weten te boeien met dit rekenprogramma. Hij begeleidt in de gezondheidszorg mensen...
  Groot G

Het Complete Boek: Excel VBA voor professionals, 2e editie

Kennismaken met een macro
1
Macro’s opnemen en uitvoeren
De opties in het venster langslopen
Het venster van Excel inrichten
Inkomsten per week onder elkaar zetten
Een knop in het werkblad plaatsen
Een werkmap met macro opslaan
Macrobeveiliging instellen
De code verkennen
De macro bijstellen
Adreslijst sorteren op meer kolommen
Te sorteren rijen bijstellen
De Visual Basic Editor openen
2
Werken met de Visual Basic Editor
Het venster van de editor inrichten
De Visual Basic Editor verkennen
Opties instellen
Het venster Projectverkenner openen
Door het codevenster navigeren
Macro uitvoeren vanuit het codevenster
Werken met het venster Direct
Uw code beveiligen
Een werkblad diep verbergen
De Visual Basic Editor sluiten
Uw eigen procedure schrijven
3
Code schrijven
Het raamwerk maken
Regels laten inspringen
Regels afbreken
Snel invoeren met AutoLijstweergave
Syntaxisinfo inschakelen
Compileerfouten oplossen
Code van berichtvenster uitbreiden
Codes uit voorbeeldbestanden kopiëren
Code van internet halen
Ongedaan maken
Commentaar toevoegen
Speciale tekens in een code typen
Opletten bij punten en komma’s
Macro verwijderen
Objectgeoriënteerd programmeren
4
Werken met objecten
Met objecten werken
Werken met een verzameling
Eigenschappen toepassen
Methoden gebruiken
Naar een cel navigeren
Cellen selecteren
Adreslijst sorteren en hele rij markeren
Wekelijkse uren onder elkaar zetten
Argumenten aan een methode meegeven
Argumenten bij een functie gebruiken
Het objectenoverzicht verkennen
Help gebruiken
Werken met variabelen
5
Variabelen en constanten
Variabele gebruiken voor celverwijzing
Rekenen met een variabele
Werken met gegevenstypen
Variabelen declareren
Werken met een objectvariabele
Het bereik van de variabele instellen
De levensduur van de variabele verlengen
Werken met arrays
Constanten gebruiken
Foutmeldingen begrijpen
Opgenomen macrocode inkorten
6
Verkorten en versnellen
Sorteermacro inkorten
Macro Weekstaat verkorten
Een groep cellen leeg maken
Overbodige opdrachten weghalen
Overbodige eigenschappen weghalen
De uitvoering versnellen
Een andere macro oproepen
Werken met operatoren
7
Beslissingen nemen
Beslissingen nemen
If…Then gebruiken
If…Then…Else inzetten
Minder voorwaarden benoemen
Geval kiezen met Select Case
Herhalen met For…Next
8
Handelingen herhalen
Werkbladen met maanden maken
Jaaroverzicht over maanden verdelen
Een wisselend aantal werkbladen doorlopen
Herhalen met Do Loop
Een sprong maken met GoTo
Een Persoonlijke Macrowerkmap maken
9
Algemeen bruikbare macro’s maken
Pad in de titelbalk weergeven
Alle opmerkingen opmaken
Alle hyperlinks verwijderen
Geblokkeerde cellen markeren
Knop in de werkbalk Snelle toegang plaatsen
Knoppen aan het lint toevoegen
Bestaande macro algemeen bruikbaar maken
Algemene macro verwijderen
Zelfstartende macro’s maken
10
Reageren op gebeurtenissen
Reageren op een klik
Reageren op een wijziging
Draaitabel automatisch vernieuwen
Eventmacro onderscheppen
Reageren op een dubbelklik
Reageren op activeren van het werkblad
Reageren bij het openen
Kalender bij vandaag laten beginnen
Reageren op de opdracht Afdrukken
Reageren op werkmap sluiten
Opslaan of sluiten
11
Opslaan en sluiten
Opslaan door middel van VBA
Sluiten met VBA
Opslaan met een venster
Werkmap opslaan als PDF
Factuur doornummeren en opslaan als PDF
Alle werkmappen in een map behandelen
Werken met het berichtvenster
12
Berichtvensters maken
Met uw keuze de macro sturen
Gewerkte tijd in een jaarlijst plaatsen
Iets meedelen via de statusbalk
Werken met het invoervenster
13
Invoervensters maken
Kwadraat berekenen
Met het invoervenster gegevens in het werkblad plaatsen
Unieke getallen opvragen met invoervensters
Reiskosten declareren
Foute invoer afvangen
Beveiligen met een pincode
De stappen overzien
14
Dialoogvensters opbouwen
Het dialoogvenster opzetten
Een dialoogvenster met invoervakken maken
Code aan het dialoogvenster koppelen
Andere acties wel of niet toelaten
Een dialoogvenster met keuzelijsten maken
Code voor het dialoogvenster schrijven
Controleren of waarden zijn ingevuld
Een dialoogvenster met keuzerondjes maken
Code voor het dialoogvenster maken
Gegevenslijst aanvullen met een dialoogvenster
De knop Annuleren plaatsen
Selecteren met selectievakjes
15
Meer elementen in dialoogvensters plaatsen
Kiezen met een keuzelijst zonder invoervak
Wisselen met de wisselknop
Schuiven met een schuifbalk
Kiezen met een kringveld
Meer bladen maken met Meerbladig
Naar een range verwijzen met RefEdit
Datum en tijd kiezen met Datepicker
Uw dialoogvenster perfectioneren
Met sneltoetsen door het venster gaan
Het dialoogvenster van kleuren voorzien
Werken met functies
16
Werken met functies voor getallen
Werken met rekenfuncties
Werken met financiële functies
Werken met functies voor meetkunde
Worteltrekken en machtsverheffen
Willekeurige getallen trekken
Getallen opmaken met een functie
Verder opmaken met Format
Excel-formules invoeren met VBA
Kiezen tussen VBA-functie en Excel-functie
Excel-functies gebruiken in VBA
Functies voor tekenreeksen gebruiken
17
Werken met andere functies
Omzetten met conversiefuncties
Werken met informatiefuncties
Een functie schrijven
18
Eigen functies maken
Eigen functie invoeren met Functie invoegen
Aantal rode cellen tellen
Cellen met een formule laten opvallen
Functie voor Pythagoras maken
Met een functie de achternaam achterhalen
Functie voor BMI schrijven
Eigen functies voor belastingdruk maken
Functie BELASTINGAOW2016 maken
Eigen functie IBAN maken
Zelfgemaakte functie bewaren
De datum goed noteren
19
Programmeren met datums
Functies voor datum
Datum opmaken met de functie Format
Uitkomst in een zin plaatsen
Het weeknummer berekenen
Van weeknummer en jaar naar datum
De weekdagen van een maand tellen
De functie SCHRIKKELJAAR maken
Functies voor de feestdagen schrijven
Rekenen met datums voor 1900
Oude datums testen
De functie DATUMVERSCHIL uitbreiden
Verder tellen met de functie DATUMPLUS
Terugtellen met de functie DATUMMIN
Werkmap met paasdatums ophalen
Vast tijdstip opgeven
20
Programmeren met tijd
Functies voor tijd gebruiken
Tijd opmaken met de functie Format
Dialoogvenster met tijdstippen maken
Een procedure op één tijdstip uitvoeren
Een digitale klok maken
Cel laten knipperen bij foute invoer
Na een uur automatisch sluiten
Webquery uitvoeren en lijst bijhouden
Macro voor grafiek opnemen
21
Grafieken maken met VBA
Positie van de grafiek bepalen
Het grafiekgebied opmaken
Een gegevensreeks opmaken
De horizontale as bijstellen
De verticale as aanpassen
Rasterlijnen toevoegen of verwijderen
Combinatiegrafiek maken
Groeiende lijst automatisch op lengte houden
Alle opmerkingen apart afdrukken
22
Vanuit Excel Word aansturen
Model arbeidscontract aan personeelslijst koppelen
Vanuit Word het Excelblad openen
Vanuit Excel het contract in Word afdrukken
In Excel nagaan of Word is gestart
A
Vertaling Nederlands - Engels
De termen in het Engels terugvinden
B
Foutmeldingen
Compileerfouten
Fouten tijdens de uitvoering
Leren van fouten
C
Sneltoetsen in de Visual Basic Editor
D
Codes voor opmaak
Opmaak van getallen instellen
Opmaak van datums bepalen
Opmaak van tijd opgeven
Opmaak van datum en tijd instellen
E
VBA-functies
Rekenfuncties
Functies voor tekenreeksen
Functies voor datum en tijd
Conversiefuncties
Informatiefuncties
F
VBA in plaats van Excel-functie
G
Snel werken zonder macro’s
Bij het openen naar een vaste cel gaan
Query op gezette tijden verversen
Klassement opstellen en bijwerken
Index

Meer lezen? Op onze zustersite blog.computercreatief.nl publiceren wij en onze auteurs regelmatig interviews en artikelen met nuttige tips, trucs en andere lezenswaardigheden.

Deze blogs over microsoft excel vba programmeren pc15 visual basic for applications macro's scripts wim de groot automation vind je wellicht interessant:


Results of blog query (this text will be replaced...)
Meer artikelen over microsoft excel vba programmeren pc15 visual basic for applications macro's scripts wim de groot automation op ComputerCreatief.nl .

Relevante blogs zoeken...

Voor deze titel zijn helaas geen relevante blogs gevonden