De ondernemende professional

De ondernemende professional

Waarde creëren in een veranderende markt

Uitvoering
Boek, 386 pagina's
ISBN
9789089650474
Gepubliceerd
2012
€ 34,99

De markt van professionele dienstverleners is in tien jaar tijd veranderd in een vragersmarkt. Tegelijkertijd zien we dat de arbeidsmarkt flexibiliseert, dat meer en meer professionals voor zelfstandig ondernemerschap kiezen en dat de economische crisis ertoe leidt dat bedrijven en overheden nieuwe eisen stellen aan de samenwerking. Deze situatie dwingt professionele dienstverleners tot herbezinning van hun toegevoegde waarde en hun businessmodel. Ondernemerschap wordt meer dan ooit gevraagd, en vormt voor veel professionals een essentieel antwoord op de veranderende markt.

In dit boek leest u wat u als professional nodig heeft om in deze markt succesvol te kunnen zijn. Belangrijke thema’s zijn onder andere:

- De impact van de veranderende eisen uit de markt

- Vier typen ondernemende professionals

- De kenmerken van succesvolle dienstverleners

- De noodzaak van nieuwe businessmodellen

- Communityvorming, het nieuwe werken en de rol van social media

- Manieren om je zichtbaarheid in de markt te vergroten

- Vijf veranderstrategieën om ondernemerschap te versterken

De ondernemende professional is bedoeld voor bureaus, zelfstandige ondernemers en netwerken van samenwerkende professionals die met hun dienstverlening andere organisaties helpen beter te presteren. Maar ook interne professionals, specialisten en ondersteunende afdelingen binnen grotere organisaties kunnen met dit boek hun toegevoegde waarde vergroten.

Downloadbare bestanden
Wis filter
 • Frank Kwakman

  Frank Kwakman

  Frank Kwakman is auteur organisatieadviseur en mededirecteur van e-Progress | Resultaat met talent. Leidinggeven aan jezelf is zijn 21e boek. Met zijn boeken nodigt hij je uit om in beweging te komen nieuwe kansen te zien en verborgen talenten te ontdekken....
  Kwakman K
 • Cris Zomerdijk

  Cris Zomerdijk

  Cris Zomerdijk is associate partner bij Holland Consulting Group. Hij is gespecialiseerd in het versterken van klantgerichtheid ondernemerschap en innovatie bij dienstverlenende organisaties....
  Zomerdijk Z

De ondernemende professional

Voorwoord
Inleiding
1
De markt: uitnodiging aan ondernemende professionals
1.1
Weten wat er in de markt aan de hand is
1.2
Ruimte creëren om jezelf opnieuw uit te vinden
1.3
Ondernemerschap bij professionals aanwenden
1.4
Het speelveld herdefiniëren
2
Acquisitie: nieuwe cliënten benaderen
2.1
Acquirerend talent op het spoor komen
2.2
Stappen en timing serieus nemen
2.3
Focus aanbrengen in het acquisitieproces
2.4
Het minimaal organiseren van maximale energie
3
Relatiemanagement: Voortbouwen op bestaande relaties
3.1
De strategische impact van relatiemanagement onderkennen
3.2
Bouwen aan de kwaliteit van de cliëntenportfolio
3.3
De juiste relatiemanagementmix ontwikkelen
3.4
Professionals organiseren rond klanten
4
Marketing: zichtbaar zijn in de markt
4.1
Van buiten naar binnen denken
4.2
Een krachtig merk opbouwen
4.3
De juiste communicatiestrategie ontwikkelen
4.4
Marketing vanuit de lijn organiseren
5
Waardecreatie: ondernemerschap in praktijk brengen
5.1
Nieuwe manieren van samenwerken initiëren
5.2
Het businessmodel opnieuw vormgeven
5.3
Je dienstverlening blijvend ontwikkelen
5.4
Leren van andere professionele dienstverleners
Literatuur
Over de auteurs
Register