Het Complete Boek Excel voor professionals, 4e editie

Het Complete Boek Excel voor professionals, 4e editie

Bijgewerkt t/m Excel 2019

Uitvoering
Paperback, zwart-wit, 1136 pagina's
Auteur
ISBN
9789463561174
Gepubliceerd
2019
€ 64,99

Microsoft Excel is in de meeste bedrijven onmisbaar bij het dagelijkse kantoorwerk. Toch kan het veel tijd kosten om uit te zoeken hoe het programma werkt. Daarom is het zaak om goed thuis te raken in Excel. Hoe meer mogelijkheden u kent, des te efficiënter u de kracht van dit veelzijdige programma benut. Zo boekt u veel tijdwinst. Dit boek helpt u daarbij. U leert niet alleen wat u moet doen, maar vooral hoe het werkt. U vindt in dit boek 1750 voorbeelden van formules die zo worden uitgelegd, dat u ze kunt aanpassen voor uw eigen werk.

Nadat in het eerste hoofdstuk tips worden gegeven om sneller met Excel te werken, gaat het boek de diepte in. Behandeld worden onder meer:

 • Lijsten weergeven, sorteren, filteren en ontdubbelen
 • Financiële functies voor rendement, hypotheek en afschrijving
 • Logische functies: ALS, EN en ALS.VOORWAARDEN
 • Functies voor tekst
 • Rekenen met datum en tijd
 • Functies voor zoeken en verwijzen
 • Wiskundige functies als AFRONDEN, SOMPRODUCT en ASELECT
 • Statistische functies zoals MEDIAAN, standaarddeviatie en kansberekening
 • Technische functies als CONVERTEREN en imaginaire getallen
 • Informatiefuncties als CEL, ISFOUT en ISNB
 • Databasefuncties als DBAANTAL en DBSOM
 • Matrixformules en nieuwe matrixfuncties in Excel 365
 • Werken met draaitabellen
 • Automatisch verkleuren met Voorwaardelijke Opmaak
 • Alle soorten grafieken: maken, aanpassen en opmaken
 • Speciale grafieken: box-and-whisker, Gantt-grafiek en snelheidsmeter
 • Resultaten presenteren in een dashboard
 • Keuzelijsten en andere besturingselementen inbouwen
 • Verbinding maken met andere werkmappen en met internet
 • Etiketten maken, mailing opzetten en samenwerken met Word
 • Macro's opnemen, aanpassen en programmeren in VBA

Op de website www.exceltekstenuitleg.nl vindt u 170 gratis bestanden bij de besproken voorbeelden.

Website: www.exceltekstenuitleg.nl

Downloadbare bestanden
Wis filter
 • Wim de Groot

  Wim de Groot

  Wim de Groot (1959) schrijft artikelen over Excel voor het populaire tijdschrift ComputerIdee en boeken bij van Duuren Media. Als freelance auteur heeft hij al vele lezers weten te boeien met dit rekenprogramma. Hij begeleidt in de gezondheidszorg mensen...
  Groot G

Het Complete Boek Excel voor professionals, 4e editie

Voor welke mensen is dit boek?
1
Goed beginnen
Voor welke apparaten is dit boek?
Voor welke Excel-versies is dit boek?
Werken met dit boek
Sneller werken met Excel
Snel door het werkblad bewegen
Handig kopiëren en plakken
Opties van Plakken speciaal gebruiken
Werken met formules en functies
Verwijzing absoluut maken
Tekst laten teruglopen
Lange formule in delen weergeven
Alle formules in het werkblad tonen
Werken met Doelzoeken
Optimale waarden vinden met Oplosser
Invoer beperken met valideren
Het werkblad beveiligen
De werkmap beveiligen
Beveiligen bij het openen
Werkmap opslaan als PDF
Doorgaan met een hersteld bestand
Tijd besparen met sjablonen
Sjabloon voor facturen maken
De opschriften in beeld houden
2
Werken met lijsten
Het beeld splitsen
Rijen en kolommen verbergen
Rijen en kolommen inklapbaar maken
Slim zoeken
Zoeken met de joker
Opties voor zoeken gebruiken
Zoeken en vervangen
Enkelvoudig sorteren
Sorteren op kleur
Sorteren op een aangepaste lijst
De lijst filteren
Adressen ontdubbelen
Sorteren via Filter
Gefilterde gegevens opslaan
Gegevens bewerken met Snel aanvullen
Onvolledige records in een tabel snel aanvullen
Een csv-bestand converteren
Problemen met geïmporteerde gegevens oplossen
Opmerkingen invoegen
Werken met namen
De indeling van functies overzien
3
Werken met financiële functies
Rendement berekenen
Uitgaan van het doelkapitaal
Hypotheek berekenen
Afschrijven op apparatuur
Werken met scenario’s
Voorbeelden van andere financiële functies
Voorwaarden stellen
4
Werken met logische functies
Bedrag bepalen naar leeftijd met ALS en EN
Tekst weergeven met ALS en EN
Voorwaarden stapsgewijs controleren
Foute uitkomsten onderscheppen
Deel van een tekst weergeven
5
Werken met functies voor tekst
Tekst vervangen met functies
Gegevens in twee cellen vergelijken
Inhoud van cellen samenvoegen
Eigen tekst instellen als opmaak
Gegevens laten opvallen in een tekstvak
Voorbeelden van andere functies voor tekst
Datum invoeren
6
Werken met functies voor datum en tijd
Huidige datum weergeven
Aantal dagen tussen twee datums berekenen
Datum ontleden en samenstellen
Amerikaanse datums omzetten
Laatste dag van het kwartaal berekenen
Jubileum berekenen
Laatste dag van een maand zoeken
Lijst met werkdagen maken
Project plannen – uw werkblad als planbord
Voorbeelden van andere functies voor datums
Functies voor tijd
Huidig tijdstip weergeven
Productie per uur berekenen
Gewerkte uren bijhouden
Zoeken naar waarden
7
Werken met functies voor zoeken en verwijzen
Rijnummer en kolomletter achterhalen
Posten toekennen aan uitgaven
Verticaal zoeken met geïmporteerde gegevens
Order picking uitvoeren
Gegevens ophalen met andere functies
Willekeurig getallen uit een tabel trekken
Naar andere cellen verwijzen
Series getallen optellen
8
Werken met wiskundige functies
Selectief optellen
Op meer criteria optellen
Geavanceerd vermenigvuldigen
Afronden in soorten en maten
Afronden naar boven
Afronden naar beneden
Afronden naar een veelvoud
Aantal mogelijkheden tellen
Willekeurige getallen trekken
Uw functie krachtiger maken
Werken met positief en negatief
Getallen en letters omzetten
Rekenen met logaritme
Rekenen met hoeken
Cellen en getallen tellen
9
Werken met statistische functies
Gegevens tellen
Op meer criteria tellen
Grootste en kleinste waarden opzoeken
Toppers opzoeken
Het gemiddelde berekenen
Selectief gemiddelde berekenen
Gemiddelde berekenen zonder uitschieters
Gegevens in groepen verdelen
De standaardafwijking vinden
Kansen berekenen
De verhouding tussen reeksen zoeken
Cronbachs alfa berekenen
Voorbeelden van andere statistische functies
Gegevens vergelijken
10
Werken met technische functies
Gegevens omrekenen
Omrekenen tussen getalsystemen
Andere conversiefuncties
Werken met Besselfuncties
Rekenen met complexe getallen
Andere functies voor complexe getallen
Informatie over de werkmap opvragen
11
Werken met functies voor informatie
Foutmeldingen onderdrukken
Andere foutmeldingen opsporen
Voorbeelden van andere informatiefuncties
Formules met een databasefunctie opstellen
12
Werken met databasefuncties
Selecteren op meer criteria
Criteria opgeven met een formule
Waarden selecteren op meer criteria
Werken met de overige databasefuncties
Soorten matrixformules onderscheiden
13
Werken met matrixformules
Speciale formules opstellen
Zoeken naar tekst
Zoeken naar getallen
Zoeken en berekenen
Matrixformule in een matrix plaatsen
De laatste veertien dagen weergeven
Nieuwe matrixfuncties van Excel 365 gebruiken
Overzicht scheppen met een draaitabel
De draaitabel voorbereiden
14
Werken met draaitabellen
Een draaitabel maken
Subtotalen bijstellen
De draaitabel opmaken
Filteren in de draaitabel
Achterliggende getallen oproepen
Verder rekenen met een draaitabel
Selecteren met slicers
Werken met draaigrafieken
Werken met kubusfuncties
Overzicht van kubusfuncties
Cellen laten verkleuren
15
Voorwaardelijke opmaak gebruiken
Cellen met voorwaardelijke opmaak terugvinden
Voorwaardelijke opmaak uitbreiden
Kleur bepalen met een formule
Balken in de cellen weergeven
Schakeringen maken met Kleurenschalen
Pictogrammen plaatsen
Pictogram bepalen met formule
Sparklines inbouwen
16
Grafieken maken
Sparklines aanpassen
Werken met grafieken
Grafiektype kiezen
Grafiekonderdelen selecteren
Grafiekelementen toevoegen, verplaatsen en verwijderen
Grafiektitels gebruiken
Andere grafiekstijl toepassen
Grafiekelementen opmaken
Het tekengebied opmaken
Lijn van een grafiek opmaken
Kolommen opmaken
De opmaak van een grafiek kopiëren
Sjabloon voor grafiek maken
Werken met een legenda
De assen aanpassen
Een secundaire as maken
Raster toevoegen of verwijderen
Werken met gegevenslabels
Werken met een gegevenstabel
Foutbalken toevoegen
De hele grafiek verplaatsen
Weergave van de grafiek onderdrukken
Grafieken afdrukken
De grafiek verwijderen
Verloop in tijd weergeven
17
Verloop volgen en aantallen vergelijken
Lijngrafiek met twee kleuren maken
Aantallen vergelijken in een kolomgrafiek
Een watervalgrafiek maken
Een combinatiegrafiek opstellen
Een histogram opstellen
Histogram opstellen in oudere Excel-versies
Een staafgrafiek maken
Een Gantt-grafiek maken
Bevolkingsgrafiek opstellen
Een trechterdiagram maken
Een Hoog/laag/slotgrafiek tekenen
Een treemapgrafiek maken
Een zonnestraalgrafiek tekenen
Een vlakgrafiek opstellen
Gegevens op een kaart projecteren
Een cirkeldiagram opstellen
18
Verhouding en spreiding weergeven
Uitslag enquête in staven weergeven
Werken met gestapelde kolommen en vlakken
Een ringgrafiek maken
Resultaat met doel vergelijken
Thermometergrafiek maken
Voortgangsbalk bouwen
Resultaten weergeven in een boog
Een snelheidsmeter bouwen
Een radargrafiek tekenen
Aparte waarden weergeven in grafieken
Een spreidingsgrafiek tekenen
Sinusfunctie weergeven
Verband zoeken met regressieanalyse
Een belgrafiek maken
Een spreidingsplot maken
Een box-and-whisker opstellen
Verwijzing naar gebied controleren
19
Grafiek verbinden met gegevens
Een reeks aan de grafiek toevoegen
Omgaan met ontbrekende gegevens
Lege cellen niet weergeven met NB()
De gegevens van een grafiek wissen
Gebied steeds automatisch verlengen
Automatisch onderste cellen weergeven
Vooraf nadenken over het dashboard
20
Een dashboard maken
Dashboard ontwerpen in drie stappen
Het dashboard voorbereiden
Het dashboard eenvoudig houden
Grafieken in het dashboard plaatsen
De juiste grafiek kiezen
Boodschap in de titel plaatsen
Voorwaardelijke opmaak toepassen in het dashboard
Sparklines in een dashboard plaatsen
Kiezen met valideren
21
Besturingselementen inbouwen
Afhankelijke keuzelijsten maken
Besturingselementen maken
Selectievakje inschakelen
Ondernemersaftrek bepalen
Knoppen verplaatsen en veranderen
Variëren met pijlknoppen
Schuifbalk maken
Keuzelijst met invoervak maken
Hetzelfde doen in meer werkbladen tegelijk
22
Buiten de hokjes denken
Verbindingen leggen
Werkbladen koppelen
Werkmappen koppelen
Consolideren met samenvoegen
Hyperlinks maken
Gegevens regelmatig downloaden met webquery
Met Excel in de cloud werken
Een werkmap delen
Wel of niet in de cloud werken

Meer lezen? Op onze zustersite blog.computercreatief.nl publiceren wij en onze auteurs regelmatig interviews en artikelen met nuttige tips, trucs en andere lezenswaardigheden.

Bij Het Complete Boek Excel voor professionals, 4e editie hebben wij de volgende aanvullende artikelen gevonden:


Results of blog query (this text will be replaced...)

Meer artikelen over excel op ComputerCreatief.nl

Relevante blogs zoeken...