Het Complete Boek: Excel voor professionals, 5e editie

Het Complete Boek: Excel voor professionals, 5e editie

Bijgewerkt voor Excel 2021 en excel 365

Uitvoering
Paperback, zwart-wit , 896 pagina's
Auteur
ISBN
9789463563017
Gepubliceerd
2023
van € 64,99 voor € 45,49 met couponcode

Het standaardwerk speciaal voor Excel 2021 en 365

Microsoft Excel is in de meeste bedrijven onmisbaar bij het dagelijkse kantoorwerk. Toch kan het veel tijd kosten om uit te zoeken hoe het programma werkt. Het vraagt te veel tijd om eerst alle mogelijkheden aan te leren. Daarom is een compleet naslagwerk onmisbaar. In dit boek vindt u doelgericht wat u wilt weten, zodat u snel weer verder kunt. Zo benut u de kracht van dit veelzijdige programma en boekt u veel tijdwinst. In dit boek leert u niet alleen wat u moet doen, maar vooral hoe het werkt. U vindt in dit boek 1500 voorbeelden van formules die zo worden uitgelegd, dat u ze kunt aanpassen voor uw eigen werk.

Nadat in het eerste hoofdstuk tips worden gegeven om sneller met Excel te werken, gaat het boek de diepte in. Behandeld worden onder meer:

 • Lijsten sorteren en filteren, werken met Oplosser
 • Financiële functies voor rendement, hypotheek afschrijving en scenario’s
 • Logische functies: ALS, EN en ALS.VOORWAARDEN
 • Functies die tekst uit elkaar halen en samenvoegen
 • Rekenen met datum en tijd
 • Functies voor zoeken en verwijzen
 • Wiskundige functies als AFRONDEN, SOMPRODUCT en ASELECT
 • Statistische functies als MEDIAAN, standaarddeviatie en kansberekening
 • Informatiefuncties als CEL, ALS.FOUT en ALS.NB
 • Databasefuncties als DBAANTAL en DBSOM
 • Matrixformules en dynamische matrixfuncties
 • Gegevens samenvatten met draaitabellen
 • Automatisch verkleuren met voorwaardelijke Opmaak
 • Alle typen grafieken: maken, aanpassen en opmaken
 • Speciale grafieken: box-and-whisker, Gantt-grafiek en snelheidsmeter
 • Keuzelijsten en andere besturingselementen inbouwen
 • Verbinding maken met andere werkmappen en met internet
 • Macro’s opnemen en code aanpassen
 • In het Engels met Excel werken

Op de website www.exceltekstenuitleg.nl vindt u 200 gratis bestanden bij de besproken voorbeelden.

Website: www.exceltekstenuitleg.nl

Downloadbare bestanden
Wis filter
 • Wim de Groot

  Wim de Groot

  Wim de Groot (1959) schrijft artikelen over Excel voor het populaire tijdschrift ComputerIdee en boeken bij van Duuren Media. Als freelance auteur heeft hij al vele lezers weten te boeien met dit rekenprogramma. Hij begeleidt in de gezondheidszorg mensen...
  Groot G

Het Complete Boek: Excel voor professionals, 5e editie

1
Goed beginnen
Voor wie is dit boek?
Voor welke apparaten is dit boek?
Voor welke Excel-versies is dit boek?
Werken met dit boek
Sneller werken met Excel
Snel door het werkblad bewegen
Handig kopiëren en plakken
Opties van Plakken speciaal gebruiken
Werken met formules en functies
Verwijzing absoluut maken
Tekst laten teruglopen
Alle formules in het werkblad tonen
Werken met Doelzoeken
Optimale waarden vinden met Oplosser
Invoer beperken met valideren
Een werkblad beveiligen
Structuur van de werkmap beveiligen
Beveiligen bij het openen
Werkmap opslaan als PDF
Doorgaan met een hersteld bestand
Tijd besparen met sjablonen
Sjabloon voor facturen maken
2
Werken met lijsten
De opschriften in beeld houden
Het beeld splitsen
Kolommen en rijen verbergen
Rijen en kolommen inklapbaar maken
Slim zoeken
Zoeken met de joker
Opties voor zoeken gebruiken
Zoeken en vervangen
Enkelvoudig sorteren
Sorteren op kleur
Sorteren volgens een aangepaste lijst
De lijst filteren
Adressen ontdubbelen
Sorteren via Filter
Gefilterde gegevens opslaan
Gegevens bewerken met Snel aanvullen
Onvolledige records in een tabel snel aanvullen
Een lijst omzetten naar een tabel
Werken met namen
Een csv-bestand converteren
Problemen met geïmporteerde gegevens oplossen
Een notitie plaatsen
Notities verwijderen
Samenwerken via opmerkingen
3
Werken met financiële functies
De indeling van functies overzien
Rendement berekenen
Uitgaan van het doelkapitaal
Hypotheek berekenen
Afschrijven op apparatuur
Werken met scenario’s
Voorbeelden van andere financiële functies
4
Werken met logische functies
Voorwaarden stellen
Bedrag bepalen naar leeftijd met ALS en EN
Tekst weergeven met ALS en EN
Voorwaarden stapsgewijs controleren
Foute uitkomsten onderscheppen
5
Werken met functies voor tekst
Deel van een tekst weergeven
Tekst vervangen met functies
Gegevens in twee cellen vergelijken
Inhoud van cellen samenvoegen
Eigen letters bij getal weergeven
Gegevens laten opvallen in een tekstvak
Voorbeelden van andere functies voor tekst
6
Werken met functies voor datum en tijd
Datum invoeren
Geïmporteerde datums in uw werkblad herkennen
Geïmporteerde datums omzetten
Huidige datum weergeven
Amerikaanse datums omzetten
Datum ontleden en samenstellen
Weeknummer berekenen
Dagnummer berekenen
Kwartaal bepalen
Jubileum berekenen
Laatste dag van een maand zoeken
Feestdagen berekenen
Laatste werkdag van elke maand bepalen
Lijst met werkdagen maken
Lijst met specifieke werkdagen maken
Aantal dagen tussen twee datums berekenen
Leeftijden berekenen
Werken met tijd
Eigen opmaak instellen
Huidig tijdstip weergeven
Rekenen met tijd
Omrekenen
Tijdstip ontleden en samenstellen
Gewerkte uren bijhouden
Gemiddelde snelheid berekenen
Productie per uur berekenen
7
Werken met functies voor zoeken en verwijzen
Zoeken naar waarden
Rijnummer en kolomletter achterhalen
Posten toekennen aan uitgaven
Verticaal zoeken met geïmporteerde gegevens
Verspreide rijen bij elkaar zetten
Gegevens ophalen met andere functies
Willekeurig getallen uit een tabel trekken
Naar andere cellen verwijzen
8
Werken met wiskundige functies
Series getallen optellen
Selectief optellen
Op meer criteria optellen
Geavanceerd vermenigvuldigen
Afronden in soorten en maten
Afronden naar boven
Afronden naar beneden
Afronden naar een veelvoud
Decimalen echt weghalen met Precisie instellen
Afronden volgens de Banker’s methode
Uw functie krachtiger maken
Werken met positief en negatief
Getallen, letters en breuken omzetten
Rekenen met logaritme
Rekenen met hoeken
9
Werken met statistische functies
Cellen en getallen tellen
Gegevens tellen
Op meer criteria tellen
Grootste en kleinste waarden opzoeken
Toppers opzoeken
Het gemiddelde berekenen
Selectief gemiddelde berekenen
Gemiddelde berekenen zonder uitschieters
Gegevens in groepen verdelen
Rang en stand bepalen
Willekeurige getallen trekken
Kansen en mogelijkheden zien
De normale verdeling vinden
De standaardafwijking vinden
Cronbachs alfa berekenen
De verhouding tussen reeksen zoeken
Voorbeelden van andere statistische functies
10
Werken met functies voor informatie
Informatie over de werkmap opvragen
Foutmeldingen onderdrukken
Andere foutmeldingen opsporen
Voorbeelden van andere informatiefuncties
11
Werken met databasefuncties
Formules met een databasefunctie opstellen
Selecteren op meer criteria
Criteria opgeven met een formule
Waarden selecteren op meer criteria
Werken met de overige databasefuncties
12
Werken met matrixformules
Soorten matrixformules onderscheiden
Zoeken naar tekst
Zoeken naar getallen
Zoeken en berekenen
Met één formule een matrix vullen
Dynamische matrixfuncties gebruiken
13
Werken met draaitabellen
Overzicht scheppen met een draaitabel
De draaitabel voorbereiden
Een draaitabel maken
Subtotalen bijstellen
De draaitabel opmaken
Filteren in de draaitabel
Achterliggende getallen oproepen
Verder rekenen met een draaitabel
Selecteren met slicers
Werken met een draaigrafiek
14
Kleuren met voorwaardelijke opmaak
Cellen laten verkleuren
Cellen met voorwaardelijke opmaak terugvinden
Voorwaardelijke opmaak uitbreiden
Kleur veranderen met een formule
Schakeringen maken met Kleurenschalen
Pictogrammen plaatsen
Pictogram bepalen met formule
15
Grafieken maken
Werken met grafieken
Grafiektype kiezen
Grafiekonderdelen selecteren
Grafiekelementen toevoegen, verplaatsen en verwijderen
Grafiektitels gebruiken
Werken met een legenda
Andere grafiekstijl toepassen
Grafiekelementen opmaken
Het tekengebied opmaken
Kolommen opmaken
Lijn van een grafiek opmaken
Werken met gegevenslabels
Werken met een gegevenstabel
De assen aanpassen
Verschillende grootheden tegelijk weergeven
Raster toevoegen of verwijderen
De opmaak van een grafiek kopiëren
Sjabloon voor grafiek maken
Foutbalken toevoegen
De hele grafiek verplaatsen
Weergave van de grafiek onderdrukken
Grafieken afdrukken
De grafiek verwijderen
16
Verloop volgen en aantallen vergelijken
Verloop in tijd weergeven
Lijngrafiek met twee kleuren maken
Aantallen vergelijken in een kolomgrafiek
Een watervalgrafiek maken
Een combinatiegrafiek opstellen
Een histogram opstellen
Een staafdiagram maken
Een Gantt-grafiek maken
Een bevolkingspiramide opstellen
Een trechterdiagram maken
Een Hoog/laag/slotgrafiek tekenen
17
Verhouding en spreiding weergeven
Een cirkeldiagram opstellen
De juiste grafiek kiezen
Gegevens op een kaart projecteren
Een ringgrafiek maken
Resultaten weergeven in een boog
Een snelheidsmeter bouwen
Uitslag enquête in staven weergeven
Resultaat met doel vergelijken
Een vlakgrafiek opstellen
Werken met gestapelde kolommen en vlakken
Een treemapgrafiek maken
Een zonnestraalgrafiek tekenen
Een radargrafiek tekenen
Losse waarden weergeven in grafieken
Een spreidingsgrafiek tekenen
Sinusfunctie uitbeelden
Verband zoeken met regressieanalyse
Een belgrafiek maken
Een spreidingsplot maken
Een box-and-whisker opstellen
18
Verbinding met gegevens beheren
Verwijzing naar gebied controleren
Een reeks aan de grafiek toevoegen
Omgaan met ontbrekende gegevens
Lege cellen niet weergeven met NB()
De gegevens van een grafiek wissen
Gebied steeds automatisch verlengen
Automatisch onderste cellen weergeven
19
Minigrafieken maken
Balken in de cellen weergeven
Sparklines inbouwen
Sparklines aanpassen
20
Besturingselementen inbouwen
Kiezen met valideren
Afhankelijke keuzelijsten maken
Besturingselementen maken
Selectievakje inschakelen
Ondernemersaftrek bepalen
Knoppen verplaatsen en veranderen
Variëren met pijlknoppen
Schuifbalk maken
Keuzelijst met invoervak maken
21
Buiten de hokjes denken
Hetzelfde doen in meer werkbladen tegelijk
Verbindingen leggen
Werkbladen koppelen
Werkmappen koppelen
Werkbladen samenvoegen met Consolideren
Hyperlinks maken
Met Excel in de cloud werken
Een werkmap delen
Wel of niet in de cloud werken
22
Macro’s opnemen en aanpassen
De stappen langsgaan
Macro voorbereiden
Macro opnemen
Inkomsten per week onder elkaar zetten
Macrobeveiliging instellen
Adreslijst sorteren met macro
Achter de schermen kijken
A
Foutmeldingen oplossen
Foutmeldingen
De cel toont de formule, maar geen uitkomst
De formule wordt niet herberekend
B
Eigen getalopmaak instellen
Werken met aangepaste getalopmaak
Aangepaste opmaakcode instellen
C
Veranderingen in functies
Functies die twee versies hebben
D
Sneltoetsen
Alle sneltoetsen downloaden
E
In het Engels werken
Met functies werken in het Engels
Overschakelen naar weergave in het Engels
In het Engels met grafieken werken
Index

Meer lezen? Op onze zustersite blog.computercreatief.nl publiceren wij en onze auteurs regelmatig interviews en artikelen met nuttige tips, trucs en andere lezenswaardigheden.

Bij Het Complete Boek: Excel voor professionals, 5e editie hebben wij de volgende aanvullende artikelen gevonden:


Results of blog query (this text will be replaced...)

Meer artikelen over excel op ComputerCreatief.nl

Relevante blogs zoeken...